Gudstjänsten på sjätte söndagen efter påsk hålls i Biblion 17.5 kl 11.00. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Den utlovade Hjälparen. HHN kl 10.