Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, 9.12 kl 11. Ola Österbacka. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse.

Följ och dela!