Gudstjänst i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, första söndagen efter trettondag. Ola Österbacka. HHN 10.15. Tema: Dopets nåd.