Gudstjänst på söndagen före domsöndagen kl 11. Ola Österbacka.