Gudstjänst i Biblion kl 11 på fjortonde söndagen efter Trefaldighet. Tema: Tacksamhet. Ola Österbacka. Efteråt kyrkkaffe.
HHN kl 10.00.