Den 17 firar vi den andra, och detta år också den sista, söndagen efter trettondagen, med gudstjänst i Biblion kl 11. Kl 10 firar vi också HHN. Temat är Jesus helgar hemmet och huvudtext är bröllopet i Kana.