Det nya årets första gudstjänst i Vasa hålls den 3 januari kl 11 i Biblion. Ola Österbacka. Tema: Guds helgedom.