Gudstjänst på fastlagssöndagen 15.2.2015 i Biblion, Ola Österbacka.