Apostladagen firas med gudstjänst i Lepplax kl 18, David Åkerlund, Hans Ahlskog. Tema: Lärjungaskapet. Avvikande från tidigare annonsering hålls gudstjänsten hos Ahlskog, Lepplaxvägen 186.

Följ och dela!