Gudstjänst på Långfredagen i Lepplax bykyrka kl 10. David Åkerlund. Tema: För vår skull utgiven.

Följ och dela!