Gudstjänst på nionde söndagen efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 10. Øyvind Edvardsen. Tema: Goda förvaltare av Guds nåd.

Följ och dela!
error