Gudstjänst på tionde söndagen efter Trefaldighet 16.8.2020 kl 10.00 i Lepplax bykyrka. Øyvind Edvardsen. Tema: Besökelsetider. HHN efter gudstjänsten.