Gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 13. Söndag före domsöndagen. Øyvind Edvardsen.