Gudstjänst i Lepplax bykyrka på fastlagssöndagen kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund.