Gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 13. 3 söndag i fastan. David Åkerlund.