Gudstjänst på 25 söndag efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. Øyvind Edvardsen. Tema: Uppståndelsen och livet.

Följ och dela!