Gudstjänst på söndag före domsöndagen i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen. Tema: Vaka!

Följ och dela!