Gudstjänst på Sexagesima i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Guds ord.

Följ och dela!