Gudstjänst på första söndagen i fastan i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen. Tema: Jesu seger över frestelserna

Följ och dela!