Gudstjänst på midfastosöndagen, samtidigt Marie bebådelsedag, direktsänds kl 13. David Åkerlund, kantor Hans Ahlskog. Liturgin är midfastosöndagens medan predikan behandlar Marie bebådelsedagens tema: Herrens tjänarinna.

Följ och dela!