Gudstjänst på tionde söndagen efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 18. HHN 17:30. David Åkerlund. Tema: Besökelsetider.

OBS tiden!

Följ och dela!
error