Gudstjänst på första söndagen i advent i Närpes vuxeninstitut, Yttermark, kl 18. Ola Österbacka. Nytt kyrkoår, tema: Se, din konung kommer!

Köranvisning norrifrån: Sväng till höger i Pörtom till Vasavägen 764, vänstra sidan av vägen. Gudstjänsten hålls i lärosal 3. Från huvudingången några trappsteg ner och korridoren till höger längst bort. Parkerar ni på bakgården är klassrummet det närmaste. Ta gärna med psalmbok.