Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på första söndagen i fastan kl 11. Ola Österbacka. Tema: Jesu seger över frestelserna.