Gudstjänst med temat Förgängliga och oförgängliga skatter i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, 3.6 kl 11.00. Ola Österbacka. Kyrkkaffe. HHN 10.15.

Följ och dela!