Gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, Villag. 1, andra söndagen i fastan kl 11. Ola Österbacka. Tema: Den kämpande tron.

Följ och dela!