Gudstjänst i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa, tredje söndagen i advent kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Herrens vägröjare.

Följ och dela!