Gudstjänst på tredje söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Guds förekommande nåd.

Följ och dela!