Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på tredje söndagen efter trettondagen 26.1.2020 kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Jesus skapar tro.

Följ och dela!