Gudstjänsten i Vasa tredje söndagen efter trettondag måste inställas p g a sjukdom. Nästa gudstjänst i Vasa är på Kyndelsmässodagen 4.2 kl 11.

Följ och dela!