Gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, på fjärde söndagen efter Trefaldighet, 14.7 kl 18. Ola Österbacka. HHN kl 17.15.

Följ och dela!