Gudstjänst på fjärde söndagen efter påsk kl 11 i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa. Ola Österbacka. Tema: I världen men inte av världen. HHN efter gudstjänsten.

Följ och dela!