Gudstjänst på sjätte söndagen efter påsk i Vasa, Settlementcentrum, kl 11. Ola Österbacka. Tema: Den utlovade Hjälparen.

Följ och dela!