Gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, Villagatan 1, på elfte söndagen efter Trefaldighet kl 11. Tema: Självprövning. Ola Österbacka.

Följ och dela!
error