Gudstjänst på 18:e sönd. efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Det viktigaste i livet.

Följ och dela!