Gudstjänst på fastlagssöndagen 23.2 kl 11.00 i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka.

Följ och dela!