Gudstjänst på första söndagen i fastan 1.3 kl 11.00 i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Jesu seger över frestelserna. HHN efteråt.

Följ och dela!