Gudstjänst på fjärde söndagen efter Trefaldighet 5.7 kl 11.00, Ola Österbacka. Tema: Rättfärdighet och barmhärtighet.