Gudstjänst på elfte söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Självprövning.