Gudstjänst på trettonde söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa, med Ola Österbacka. Tema: Vår nästa.