Gudstjänst på Mikaelidagen i Settlementcentrum, Vasa, kl 11. Ola Österbacka. Tema: Änglarna och barnen.