På grund av smittoläget har vi ingen offentlig gudstjänst på 19:e söndagen efter Trefaldighet. I stället sänder vi en förinspelad webbgudstjänst med Ola Österbacka. Tema: Tro och otro. Den öppnas på Youtube kl 10 och kan efter det följas när som helst.