Gudstjänst på nionde söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Vasa Villag. 1, kl 18.00. (Obs. tiden!) HHN 17.15. Tema: Goda förvaltare av Guds nåd. Ola Österbacka.

Följ och dela!