Gudstjänst på 12. sönd. efter Trefaldighet kl 11.00 i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa. Ola Österbacka.

Följ och dela!