Gudstjänst på skapelsens söndag 23.6 kl 18 (obs tiden!) i Vasa, Settlementcentrum. Ola Österbacka. HHN 17.15.

Följ och dela!
error