Gudstjänst i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, på Apostladagen kl 11. Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Kyrkkaffe. HHN 10.15.

Följ och dela!