Gudstjänst i Vasa på bönsöndagen 6.5 kl 11.00. Gudstjänsten är en del av bibelhelgen 5–6.5 och firas tillsammans med SLT.

Följ och dela!