Gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, 4.8 kl 18. Kristi förklarings dag, tema: Kristi härlighet. Ola Österbacka.

Följ och dela!