Gudstjänst i Settlementcentrum, Villagatan 1 Vasa, på Kristi förklarings dag 15.7 kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Kristi härlighet.

Följ och dela!