Gudstjänst i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa, på kyndelsmässodagen 2.2.2020 kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Guds uppenbarelse i Kristus.

Följ och dela!