Gudstjänst i Settlementcentrum, Villagatan 1, på Marie bebådelsedag 24.3.2019. Ola Österbacka.

Följ och dela!